Jaunty Consult stödjer personer på företagsledningsnivå att utveckla företagets affärer och affärsrelationer genom  att utveckla och anpassa verksamhet och affärsprocesser till rådande marknadssituation.

Kompetens finns inom områdena

  • strukturella förändringar, företagsintegrationer och konsolideringar

  • marknads- och kundutveckling samt affärs-/företagsutvärderingar

  • leverantörsutvärdering/stora upphandlingar och "cost review" program

  • Manager for hire uppdrag

Jaunty Consult arbetar inom följande branscher

  • Bank & Finans

  • Telecom och IT

  • Transport

  • Säkerhet

och branscher med likartade förutsättningar.

J-boat

är havskappseglingsbåtar som byggdes i sina exklusiva träversioner i början av 1900-talet av förmögna personer. En av dessa båtar är Velsheda som jag en gång har haft nöjet att var gäst på. Båten seglas fortfarande på samma sätt som då den togs i bruk, d.v.s. har ingen motor (behöver bogserbåt då man lämnar hamn) har inga vinschar utan allt arbete sker manuellt. Storseglet väger 1 ton och det behövs 12-15 man för att dra upp det.

Samverkan är A och O för att segla en sådan båt, precis som företagsledning. Detta innebär att alltid sikta mot bästa genomförande, samt hålla högt tempo och att söka de hjälpmedel man behöver.